ลำดับที่  หมายเลขพัสดุ USER ส่งแบบ   วันที่แจ้งส่งพัสดุ สถานะ
1 EMS  คลิก
2 EMS คลิก
3 EMS คลิก
4 EMS คลิก
5 EMS คลิก
6 EMS คลิก
7 EMS คลิก
8 EMS คลิก
9 EMS คลิก
10 EMS คลิก
11 EMS คลิก
12 EMS คลิก
131 EMS คลิก
14 EMS คลิก
15 EMS คลิก
16 EMS คลิก
17 EMS คลิก
18 EMS คลิก
19 EMS คลิก
20 EMS คลิก